NTI stageberoepsopdracht 2. Methodische aanpak met zelfreflectie - €10,99   ajouter au panier

Dissertation

NTI stageberoepsopdracht 2. Methodische aanpak met zelfreflectie

Met veel enthousiasme ben ik inmiddels aan mijn stage aan ’t Vlot in Landgraaf van Koraal begonnen en schrijf ik deze beroepsopdracht die bestaat uit een diagnostische analyse, een reflectie op basis van 360-graden feedback en een theoretische analyse van een casus. Hiermee beoog ik een aantal leerdoelen te behalen in het belang van mijn functioneren als toekomstig Toegepast Psychologe. Allereerst doe ik een diagnostische analyse, waarbij ik een probleem kies. Vervolgens doorloop ik het diagnostisch proces voor het desbetreffende probleem. Daarbij reflecteer ik op mijn vaardigheden die nodig zijn voor het doorlopen van het diagnostisch proces en doe op basis daarvan een aanbeveling voor mijzelf. Als tweede doe ik een reflectie op basis van 360-graden feedback. Hierbij vul ik de feedbacklijst voor mezelf in, vraag ik feedback aan anderen, reflecteer op de verschillen en maak vervolgens een actieplan. Daarin beschrijf ik waarin ik mezelf wil ontwikkelen en hoe ik dit concreet ga aanpakken. Afsluitend werk ik een theoretische analyse van een casus uit. Daarbij kies ik een vraagstuk dat ik vervolgens beschrijf. Ik kies drie psychologische theorieën die inzicht kunnen geven in de psychologische processen en factoren, die een rol spelen in de veroorzaking of instandhouding van dit vraagstuk. Vervolgens pas ik deze theorieën toe op een casus. Ik leg uit hoe de theorieën het probleem of vraagstuk kunnen helpen begrijpen. Daarbij gebruik ik recente en relevante wetenschappelijke artikelen die verder ingaan op de betreffende theorie. Verder reflecteer ik op deze theorie en op mijn eigen vaardigheden en sluit af met een aanbeveling voor mijzelf, als het gaat om het gebruiken van theorie en literatuuronderzoek, om problemen of vraagstukken beter te begrijpen. Deze opdracht is na maart 2018 geschreven (stageperiode september 2018-maart 2019) N.B. Namen zijn i.v.m. privacy weggehaald

Aperçu 4 sur 18  pages

elainepluymen

Document également disponible en groupe 2

3  revues

Par: thessapex • 2 mois de cela

Par: jamie-dee_ • 3 mois de cela

Par: aadhanpat • 4 mois de cela

Les meilleurs resumes

Evitez les rattrapages et obtenez meilleures notes avec les meilleurs résumés écrits par d’autres étudiants.

Évitez les rattrapages

Avec les résumés écrits par des autres étudiants, on vous garantit que vous serez bien préparés pour vos examens. Plus de 400.000 résumés sont maintenant prêts pour vous. Vos camarades savent exactement quelles sont les difficultés et les éléments clefs dans un module particulier, tout ça pour garantir votre réussite. Avec leur aide, vous serez bien préparés pour entamer vos examens et vous éviterez les rattrapages.

Meilleures notes

Grâce aux résumés qui ont été écrits par des étudiants spécifiquement pour vos études et leurs modules, vous n’aurez jamais de surprise pendant vos examens. Ce ne sont pas des résumés généraux des livres. Leur contenu est adapté à vos études pour que vous puissiez briller à vos examens!

Gagnez de l’argent en étudiant

Avez-vous déjà écrit des résumés ou des notes de cours? Vous pouvez gagner des centaines d’euros en vendant votre travail à vos camarades. En 2015, les étudiants ont gagné plus de 500.000 € parce qu'ils offraient leur travail à d'autres étudiants.

10,99  3x  vendu
  • (3)
  Ajouter