Module Opdracht IT Architectuur (NCOI) behaald cijfer: 8 - €8,49   ajouter au panier

These

Module Opdracht IT Architectuur (NCOI) behaald cijfer: 8

Dernier document publié: 4 mois de cela

Beoordeling: In een verzorgd gepresenteerd rapport geeft professional en studente invulling van de module opdracht IT architectuur. De organisatie is beschreven op punten als: functies van de leden van de groep, aantal fte, waardering, unique selling points. De lezer kan zich met dit al op een behoorlijke mate inleven in de organisatie. In de visie van de auteur is architectuur een middel. Een middel om overzicht te houden, om complexiteit van IV te beheersen en om veranderingen in onderlinge samenhang door te voeren. Dit is een heel goed te verdedigen visie. Het antwoord maakt duidelijk dat de organisatie een viertal architectuur typen toepast. Elk van de architecturen is toegelicht. Dit bijeen mag een bij de opdracht passend antwoord worden genoemd. De tekst maakt duidelijk dat de groep de referentie architectuur toepast. De toegevoegde waarde van de referentie architectuur is duidelijk toegelicht. Toont op inzichtelijke (zowel grafische als tekstuele) manier een opsomming van architectuur producten. De volwassenheid van de organisatie is gemeten op basis van de scan van Sogeti. Dat is, denkt de beoordelaar, een goed gekozen scan. Het resultaat is getypeerd door de auteur als een slagkrachtige volwassenheid. De auteur laat naar mijn mening, goed zien hoe architectuur wordt gebruikt voor de sturing van projecten/ programma's. Het rapportage maakt duidelijk dat een collega, een collega in de functie Business Consultant, de rol van architectuur vervult. En ook duidelijk dat het advies van de collega zwaar weegt in de besluitvorming. Over welk profiel moet een architect beschikken in relatie tot de ontwikkelingen in de business, de informatie voorziening en de IT binnen uw organisatie? De uitwerking van dit punt is goed uitgewerkt. In de gewenste situatie is er, blijkt uit de rapportage, meer aandacht nodig voor afspraken over eigenaarschap en principes. Er is ook behoefte aan meer tijd en ruimte voor de architect functie, Die wensen sluiten aan, denkt de beoordelaar, bij eerdere teksten. De rapportage noemt duidelijke verbetermaatregelen. Een voorbeeld daarvan is: principes conform beleid van de organisatie vastleggen en borgen. De rapportage haakt op waardevolle manier, in op de theorie van Hans Vermaak. Maakt duidelijk wat de grootste verandering zal moeten zijn. Dit is een goede invulling van het beoordelingspunt. De rapport structuur is goed. Met goed bedoel ik ook dat er een snelle en goede koppeling valt te leggen tussen beoordelingspunten uit de examen informatie en rapport onderdelen.

Aperçu 3 sur 15  pages

Sassefras200

Document également disponible en groupe 1

2  revues

Par: mayowap • 4 mois de cela

Par: studysmartnothard • 5 mois de cela

Les meilleurs resumes

Evitez les rattrapages et obtenez meilleures notes avec les meilleurs résumés écrits par d’autres étudiants.

Évitez les rattrapages

Avec les résumés écrits par des autres étudiants, on vous garantit que vous serez bien préparés pour vos examens. Plus de 400.000 résumés sont maintenant prêts pour vous. Vos camarades savent exactement quelles sont les difficultés et les éléments clefs dans un module particulier, tout ça pour garantir votre réussite. Avec leur aide, vous serez bien préparés pour entamer vos examens et vous éviterez les rattrapages.

Meilleures notes

Grâce aux résumés qui ont été écrits par des étudiants spécifiquement pour vos études et leurs modules, vous n’aurez jamais de surprise pendant vos examens. Ce ne sont pas des résumés généraux des livres. Leur contenu est adapté à vos études pour que vous puissiez briller à vos examens!

Gagnez de l’argent en étudiant

Avez-vous déjà écrit des résumés ou des notes de cours? Vous pouvez gagner des centaines d’euros en vendant votre travail à vos camarades. En 2015, les étudiants ont gagné plus de 500.000 € parce qu'ils offraient leur travail à d'autres étudiants.

8,49  8x  vendu
  • (2)
  Ajouter